Про бібліотеку

   Історія бібліотеки – невід`ємна складова частина літопису коледжу. Уперше бібліотека відчинила двері в далекому 1931 році. Разом із закладом вона пройшла всі етапи свого розвитку. Становлення бібліотеки відбувалось завдяки професіоналізму, відповідальності, а головне – любові до своєї справи працівників бібліотеки багатьох поколінь. Славний внесок впродовж десятиліть внесли працівники книгозбірні, ветерани бібліотечної справи Держакова Г.І., Ревуненкова В.С., Русанова О.М.Гаврилишина О.В., Письменна Л.В., Яблонська Н.О.
       Нині у бібліотеці працюють висококваліфіковані спеціалісти: Теличко Т.М. (завідувач бібліотекою), Макаренко О.М. та Переходько Є.В.
Згуртований колектив дбає про цілеспрямоване забезпечення літературою користувачів, задоволення їх найрізноманітніших читацьких запитів, впровадження новітніх інформаційних технологій у свою роботу.
Бібліотека сьогодні – це сучасний підрозділ інформаційної сфери коледжу, доступний, прозорий, технічно обладнаний, з гнучкою структурою та організацією обслуговування користувачів, який відіграє важливу роль  в процесі формування освітнього простору.
Інформаційна цінність бібліотеки забезпечується універсальним книжковим фондом, який нараховує понад 26 тис. примірників. Приміщення бібліотеки відповідає естетичним вимогам та вимогам санітарно-гігієнічного режиму. Загальна площа бібліотеки становить 82,3м2. Є абонемент, два книгосховища та  читальна зала на 25 робочих місць. В бібліотеці комфортно, затишно, зручні робочі місця з комп’ютерною технікою та безкоштовним доступом до інтернету, мережа WI-FI.
   Щоб навчально-виховний процес був ефективним та професійним, працівниками бібліотеки здійснюється своєчасне  бібліографічне інформування користувачів. Оперативному отриманню інформації в самостійній роботі студентів сприяє упровадження нових інформаційних технологій та автоматизація бібліотечних процесів. З 2003 року електронний каталог виконує функцію основного довідково-пошукового апарату та забезпечує ефективне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Інноваційна діяльність – один із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки. Провідне місце в роботі бібліотеки займає створення власних електронних інформаційних ресурсів, які є невід’ємною частиною інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО) користувачів. З метою ефективного  сприяння навчальному процесу, дистанційній освіті, самоосвіті сформовані власні електронні ресурси, а саме: повнотекстові бази даних «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент СКД», «Хореографія», «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація», «Шкільна бібліотека», «Викладач-студенту».
  
При бібліотеці коледжу функціонує Інформаційно-ресурсний центр (ІРЦ), який інтегрує всю традиційну та мультимедійну навчальну продукцію, що надходить до закладу або створюється в ньому, забезпечуючи її належне зберігання та своєчасне надання в користування студентам і викладачам. Шукаючи нові формати взаємодії з читачами, враховуючи їх бажання отримувати інформацію миттєво у форматі 24/7, бібліотека трансформувала свої традиційні ресурси та послуги у віртуальні, застосовуючи електронну доставку документів. 
Формування інформаційної компетентності є важливим завданням освітнього процесу. Працюючи в тісному контакті з педагогічним колективом, бібліотека здійснює оперативне інформування в режимі диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК), вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), мультимедіа забезпечення предметно-презентаційних декад, тижнів, відкритих уроків та  ШПМ.
  Повноцінне формування елементів інформаційної культури у студентів здійснюється за допомогою спеціального курсу «Основи інформаційної культури», мета якого – сформувати сукупність знань, вмінь та навичок раціонального використання інформації та інформаційних технологій.
Навчання основам бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів здійснюється шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять за темами: «Основи роботи в Інтернеті», «Створення ефективної презентації в Power Point», «Електронна бібліотека як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу», «Е-життя разом з бібліотекою: орієнтир на навчання».
Інноваційний клімат в бібліотеці – невід`ємна умова розвитку бібліотеки.
  Використання веб-технологій дає можливість надавати користувачам різнопланову інформацію, як бібліографічну, так і повнотекстову, активно популяризувати  фонди за допомогою віртуальних сервісів. Онлайн присутність бібліотеки у всесвітній павутині здійснюється через організацію та підтримку віртуальних представництв, а саме: офіційному сайті коледжу, у соціальній мережі Facebook, на каналі YouTube та професійному блозі «
BiblioКульОк» на платформі Blogger
Для створення віртуальних виставок бібліотекарами активно використовується інструментарій онлайн-сервісів Calameo, SlideShare, Prezi, Poutoon, Crello, що дає змогу творчо підійти та урізноманітнити бібліотечно-бібліографічну продукцію.
Культурно-просвітницький сегмент діяльності бібліотеки є  одним із основних складників виховної системи коледжу. Виховна, культурно-просвітницька робота серед студентства проводиться у тісному зв’язку з керівниками груп, головами циклових комісій, завідувачами відділень.

Бібліотека є організатором проведення різноманітних культурно-просвітницьких заходів патріотичного, морально-правового, екологічного, естетичного та розважального характеру. Згідно плану роботи бібліотеки, для студентської молоді, організовуються змістовні, цікаві культурно-масові, театралізовані заходи, літературні вечори, години спілкування, мистецькі уроки, години духовності. У бібліотеці постійно діють тематичні книжкові виставки та експозиції творчих робіт талановитих студентів.

Синтез традиційних форм соціокультурної діяльності з активним застосуванням інформаційно-комунікативних технологій та засобів мультимедіа позитивно впливає на якість заходів, їх наочність, естетику та ефективність засвоєння інформації відвідувачами.
    Бібліотека в своїй діяльності активно використовує  маркетингові елементи, працює над підвищенням свого іміджу,  рекламує бібліотечні послуги.
Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців є невід`ємною складовою розвитку вузівської бібліотеки. Для просування інновацій у практику роботи, бібліотека використовує публікації в професійних виданнях, виступи на науково-практичних семінарах і конференціях.
   Працівники бібліотеки знайшли визнання у професійному середовищі. За багаторічну плідну працю, активну участь у проведенні культурно-мистецьких заходів, професіоналізм, творче ставлення до роботи, з нагоди святкування ювілеїю навчального закладу працівники бібліотеки Теличко Т.М., Макаренко О.М, Переходько Є.В. були відзначені грамотою департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації та подяками від адміністрації.

Керуючись девізом «Розумним бути модно, успішним – цікаво, інформованим – корисно», бібліотека коледжу активно впроваджує інформаційно-комунікаційні технології, є відкритим простором для освіти, своєрідним комунікаційним майданчиком, місцем самоосвіти та профорієнтації, інститутом соціалізації студентів, осередком національно-культурної спадщини.

   КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2022 РІК:

Кількість користувачів - 816

Відвідування - 5887

Кількість документів, виданих користувачам - 19165

Немає коментарів:

Дописати коментар